Tư vấn hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là một dạng hợp đồng thông dụng nhất hiện nay. Hợp đồng lao động vừa mang những đặc điểm chung của hợp đồng dân sự vừa mang những đặc điểm riêng biệt của loại hợp [...]

Giải quyết tranh chấp lao động

Khi xã hội phát triển, quan hệ lao động trở nên phức tạp và khả năng xảy ra tranh chấp lao động ngày càng cao. Do đó nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động để bảo vệ quyền [...]