Soạn thảo hợp đồng thuê văn phòng

Luật Thái An xin chia sẻ các thức soạn thảo hợp đồng thuê văn phòng như dưới đây: 1.Thế nào là hợp đồng thuê văn phòng: Hợp đồng thuê văn phòng là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho [...]

Tư vấn hợp đồng thương mại quốc tế

Hoạt động thương mại quốc tế ngày càng được đẩy mạnh khi Việt Nam tham gia vào rất nhiều các hiệp định thương mại tự do song phương cũng như đa phương. Hợp đồng thương mại quốc tế là [...]

Tư vấn hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế sử dụng trong kinh doanh là vô cùng quan trọng vì một khi được ký kết thì các điều khoản trong hợp đồng sẽ có hiệu lực pháp lý bắt buộc đối với cả hai [...]