Tư vấn khởi kiện vụ án hành chính

Khởi kiện vụ án hành chính là giai đoạn tố tụng đầu tiên của hoạt động tố tụng hành chính, phát sinh từ việc khởi kiện của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi cho rằng quyền và lợi [...]

Dịch vụ tham gia thủ tục tố tụng

Trong quá trình tham gia vào thủ tục tố tụng, các bên phải đưa ra chứng cứ và tranh luận tại Cơ quan xét xử để chứng minh yêu cầu của bên mình là có cơ sở. Tuy nhiên, [...]

Dịch vụ hỗ trợ thi hành án dân sự

Sự kiện Cơ quan có thẩm quyền (Tòa án, Trọng tài) ra phán quyết cuối cùng giải quyết tranh chấp giữa các bên là điểm kết thúc của một quy trình tố tụng. Tuy nhiên, sự kiện này lại [...]