Xin cấp thị thực và thẻ tạm trú

Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Thẻ tạm trú là do cơ quan quản lý XNC hoặc cơ quan có thẩm quyền [...]

Xin cấp giấy phép xây dựng

Tại Việt Nam, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải xin Giấy phép xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, do sự hạn chế hiểu biết về mặt pháp luật và [...]

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động

Giấy phép lao động là sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cho phép người nước ngoài lao động tại Việt Nam. Doanh nghiệp muốn sử dụng lao động nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục [...]

Xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị

Tại Việt Nam, trong một số trường hợp, doanh nghiệp muốn tổ chức hội thảo, hội nghị phải thực hiện thủ tục xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, chính sự [...]