Tư vấn thủ tục mua bán doanh nghiệp

Chúng ta thường được nghe rất nhiều đến M&A ( Mergers and Acquisitions), có nghĩa là mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Điển hình như  việc Central Group mua lại Big C Việt nam hay như Singha đầu [...]

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Pháp luật Việt Nam quy định trong một số trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được quyền thành lập công ty 100% vốn nước ngoài và phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư [...]

Thành lập công ty liên doanh

Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế bằng việc tham gia rất nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương. Nhiều chính sách được ban hành để thu hút nhà đầu tư nước [...]

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, cùng với việc mở cửa hội nhập nền kinh tế, nhiều chính sách được ban hành để thu hút đầu tư nước [...]