Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động

Giấy phép lao động là sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cho phép người nước ngoài lao động tại Việt Nam. Doanh nghiệp muốn sử dụng lao động nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục [...]

Xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị

Tại Việt Nam, trong một số trường hợp, doanh nghiệp muốn tổ chức hội thảo, hội nghị phải thực hiện thủ tục xin phép tổ chức hội thảo, hội nghị theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, chính sự [...]

Xin cấp giấy phép mạng xã hội

Theo dự báo của các chuyên gia, lượng người sử dụng Internet tại Việt Nam sẽ tiếp tục bùng bổ thời gian tới. Chính vì vậy, nhiều dịch vụ đã ra đời để phục vụ nhu cầu ngày càng [...]